B2C

Wat maakt contra expertise aardbevingsschade zo belangrijk?

In eerste instantie heerst het vermoeden in Nederland dat we ons eigenlijk niet zoveel zorgen hoeven te maken over aardbevingsschade. Dat is echter niet helemaal correct, integendeel. Neem nu bijvoorbeeld Groningen. Naar verwachting zouden maar liefst 80 procent van alle woningen in deze regio op een bepaalde manier schade hebben geleden als gevolg van een aardbeving. Deze schade hoeft daarom altijd niet zo ingrijpend te zijn, maar toch kan ook bijvoorbeeld scheurvorming uiteindelijk leiden tot vervelende problemen. Het laten uitvoeren van contra expertise aardbevingsschade zorgt er in ieder geval voor dat je altijd bent verzekerd van een passende dekking. Zo voorkom je dat je uiteindelijk een te lage uitbetaling ontvangt van de verzekeraar. 

In welke vormen kan aardbevingsschade optreden?

Wanneer we het hebben over aardbevingsschade spreekt het voor zich dat er vaak wordt gedacht aan ernstige schade die een gedeelte van een gebouw verwoest. In eerste instantie is het echter zo dat deze schade vaak optreedt onder de vorm van scheurvorming. Deze scheuren lijken op het eerste zicht vrij onschuldig, maar het spreekt voor zich dat ze op een bepaald ogenblik al snel kunnen uitbreiden. In het meest extreme geval zouden ze op deze manier de constructie van het pand kunnen beschadigen. Een goede vaststelling van de schade is dan ook altijd van groot belang. 

Wat maakt contra expertise aardbevingsschade zo belangrijk?

Door de jaren heen is gebleken dat contra expertise aardbevingsschade ontzettend belangrijk kan zijn. Verschillende zaken liggen hiervan aan de basis. In eerste instantie is het bijvoorbeeld van belang om te weten dat er geen sprake is van een vast protocol of model waar de schade volgens moet worden vastgesteld. Dat betekent dat er niet zelden aanzienlijke verschillen bestaan tussen de diverse vaststellingen die gebeuren door schade-experts. Die verschillen kunnen er in de praktijk zomaar voor zorgen dat je eigenlijk veel minder schade krijgt uitbetaald dan waar je recht op hebt.

Het spreekt voor zich dat verzekeringen in de praktijk behoorlijk wat geld kosten. De vrij hoge premies die je moet betalen zorgen ervoor dat je in geval van schade ook zal willen kunnen rekenen op een aantrekkelijke uitbetaling. Het inzetten van contra expertise aardbevingsschade kan daarvoor een absolute vereiste zijn. Er zijn gevallen bekend van dossiers waarbij sprake was van een verschil in vastgestelde schade welke opliep tot zomaar even 10.000 euro. Toch geen klein verschil… 

Een beroep doen op contra expertise aardbevingsschade is altijd interessant

Op het ogenblik dat het vermoeden bestaat dat er sprake is van schade aan je woning als gevolg van een aardbeving is het in de praktijk steeds ontzettend belangrijk om daarvoor een beroep te doen op je verzekeraar. Vervolgens zal er naar alle waarschijnlijkheid een schade-expert worden aangesteld die moet bepalen op welk bedrag de werkelijk gelegen schade wordt begroot. Voor contra expertise aardbevingsschade geldt dat ze duidelijk moet maken over de schade die werd begroot ook daadwerkelijk correct is of niet. Met andere woorden, kan je de geleden schade laten verhelpen met het bedrag dat door de verzekeraar werd vooropgesteld? Het spreekt voor zich dat dit van cruciaal belang is om te weten. Anders kan jouw eigen financiële situatie daar immers zomaar onder lijden.

Klik hier om voor meer informatie.